ZAPOMNĚLI STE HESLO?

REGISTROVAT SE

Reklamační řád

V případě reklamace nás prosím kontaktujte.

Podmínky záruk a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními platných zákonných norem ČR (Občanský zákoník - zákon č. 106/2014 Sb., Ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2007 Sb. O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102 / 2014 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji).

Zboží doručený prostřednictvím doručovatele, kurýra (GLS Czech Republic) důsledně překontrolujte hned při převzetí. Pokud zjistíte poškození obalu, ihned na tuto skutečnost upozorněte kurýra.

Zásilku překontrolujte a sepište záznam o škodě. Zasílateli musíte umožnit, aby se o rozsahu škody fyzicky přesvědčil. Poškozenou zásilku nemusíte převzít.
Okamžitě po sepsání protokolu o škodě se zasílatelskou službou písemně informujte prodávajícího. V dopise uveďte číslo objednávky, název zboží, množství, a popište rozsah jeho poškození.

V případě, že je třeba zaslat reklamované zboží, pečlivě zboží zabalte, aby se zabránilo jeho poškození. K reklamaci je třeba přiložit reklamační protokol a kopii dodacího listu.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. Kupujícímu tím vzniká nárok na vrácení částky za toto zboží (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta). Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu zásilky. Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratším možném termínu na účet zákazníka.

 

TOP