ZAPOMNĚLI STE HESLO?

REGISTROVAT SE

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

A&M Partners, s.r.o. ,Pstruhová 138/20, 010 01 Žilina - Mojšova Lúčka IČO: 44795246 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona o ochraně osobních údajů 18/2018. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, ci výmaz, pokud jsou uděleny na základě vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebyt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoliv dotazů a žádostí týkajících se zpracování vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpecení vašich osobních dat

A&M Partners, s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodné technické a organizační opatření, abychom vaše data dostatecne chránily s ohledem na závažnost jejich zpracování. K vašim osobním údajům, které jsme od vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez vašeho souhlasu dalším subjektům na další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat

A&M Partners, s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o vás zpracováváme. Tyto informace vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dní, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které patří tato informace. Ve vaší žádosti tedy uvedte dostatečnou identifikaci vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si dalsí informace k vaší identifikaci, než vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k vaší osobě.

Naším právem pak je důvodně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné ci se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly těžko získatelnou (typicky ze záložních systémů, archivaci apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předány jinému provozovateli.

 

Aktualizace údajů, právo na opravu

Protože se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, když nás informujete, že u vás nastala nějaká změna, tak abychom vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nutné k tomu, abychom mohli řádně vykonávat svou činnost provozovatele.

S tím souvisí i vaše právo na opravu osobních údajů, které o vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování vašich osobních údajů omezené, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme vás, že vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o vás zpracováváme, na příslušný kontrolní úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Hranicná 12
820 07  Bratislava 27
Slovenská republika

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně jejich zpracováváme protiprávně, a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například e-mailovou adresu v rámci zasílaného newsletteru), máte právo ho kdykoliv odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů ci oprávněných zájmů. Pokud jsou některé vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajištují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Ale tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávány a nebudou sloužit na další účely zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na e-mail info@truscada.sk nebo na sídlo naší společnosti:

 

A&M Partners, s.r.o.

Pstruhová 138/20,

010 01 Žilina - Mojšova Lúčka

Doručovací adresa:
Kamenná cesta 3 OC IDEA
01001 Žilina

 

 

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaša IP Adresa
  • Otevřená stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a jen pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie na shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesílají, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďuje žádné osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Jak cookie se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, které servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru.

Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich obsah "nákupního košíku" v elektronických obchodech, uživatelské předvolby apod. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na e-mail

V případě, že máte zájem od

A&M Partners, s.r.o. dostávat akcní nabídky produktů prostřednictvím e-mailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním vaší e-mailové adresy, budeme tento e-mail zpracovávat výhradně na tyto účely. A&M Partners, s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoliv v budoucnu rozhodnete, že už od A&M Partners, s.r.o.nechcete dostávat e-maily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené e-mailové adresy zde, nebo písemně na adrese sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak A&M Partners, s.r.o. zpracovává následující osobní údaje / kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

Kategorie: Objednávka

 

Zboží

 

Objednavka z eshopu

 

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

 

Právní základ Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Úcel zpracování Objednání zboží
Doba zpracování Do odvolání souhlasu
Zprostředkovatelé IT Společnost
Příjemci Smluvní přepravce, Server

 

Kategorie: Eshop

 

Odběr novinek

Přihlášení k odběru novinek

 

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

 

Právní základ Plnění smlouvy
Osobní údaje Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Úcel zpracování Ochrana
Doba zpracování Do odvolání souhlasu
Zprostředkovatelé IT Společnost

 

Právní základ Souhlas
Osobní údaje Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj)
Úcel zpracování Zasílání novinek emailem z webu www.truscada.sk
Doba zpracování Do odvolání souhlasu

 

Kategorie: Novinky

Newsletter

 

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

 

Právní základ Souhlas
Osobní údaje Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj)
Úcel zpracování Zasílání novinek emailem z webu www.truscada.sk
Doba zpracování Do odvolání souhlasu

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů prostředníkem nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a mohou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dna pátek, 25. května, 2018.

TOP